Jaka jest najrzadsza grupa krwi na świecie?

najrzadsza grupa krwi

Grupy krwi to klasyfikacja białek i innych substancji znajdujących się w ludzkim ciele. Istnieją cztery główne grupy krwi, a każda charakteryzuje się obecnością lub brakiem określonej grupy białek. Rzadka grupa krwi może mieć poważne konsekwencje medyczne. Zrozumienie grup krwi ma kluczowe znaczenie w medycynie.

Najrzadsza krupa krwi

Jaka jest najrzadsza grupa krwi? Naukowe określenie najrzadszej grupy krwi to Rhnull (Rhesus null), czyli Rh 0. Ze względu na swoją wyjątkowość, tego rodzaju grupa krwi jest również znana jako „złota krew”. O jej wyjątkowości świadczy bowiem czynnik Rh, który nie jest ani dodatni, ani też ujemny, a naukowcy nazwali go Rh Zero.

Warto zaznaczyć, że sposób podziału grup krwi ma związek z obecnością antygenów grupowych krwi, czyli charakterystycznych białek, które są umieszczone w czerwonych krwinkach.

Ludzie ze „złotą krwią” są uważani przede wszystkim za uniwersalnych dawców dla innych z rzadkimi grupami krwi. Natomiast dla nich posiadanie tak zwanej „złotej krwi” jest ogromnym obciążeniem, ponieważ w przypadku problemów zdrowotnych znalezienie odpowiedniej dla nich krwi, będzie graniczyć niemal z cudem. W związku z tym posiadacze „złotej krwi” są zachęcani do oddawania krwi dla siebie w razie poważnych problemów ze zdrowiem.

Co to jest grupa krwi?

Grupy krwi to przede wszystkim zbiór antygenów, który jest obecny na krwinkach czerwonych, np. Antygeny mają właściwość wiązania się z „przeciwciałami”, które są wyspecjalizowanymi białkami. Ich produkcja jest przeprowadzana przez limfocyty (rodzaj specjalnych białych krwinek).

U zdrowych ludzi grupy krwi pozostają takie same przez całe życie. Występuję jednak szczególne przypadki gdzie ta reguła się nie spełnia. Ponieważ czasami zmiana grupy krwi pojawia się podczas przeszczepu szpiku kostnego, w wyniku którego powstają czerwone krwinki z antygenami dawcy. Drugi przypadek to choroba nowotworowa krwi z zaburzeniami wytwarzania antygenów na krwinkach czerwonych.

Kiedy wprowadzono określenie „Grupa krwi”?

Nauka o grupach krwi rozwijała się przez ponad sto lat. Zaczęła się przede wszystkim od odkrycia układu grup krwi AB0 przez austriackiego immunologa Karla Landsteinera. Tego rodzaju odkrycie doprowadziło do bezpieczniejszych transfuzji krwi i rozwoju pokrewnych dyscyplin medycznych,  jak na przykład hematologia, transplantologia, chirurgia, a także immunologia.

Grupa krwi została wprowadzona na świecie w 1928 roku. Wtedy to uwzględniono obecność w krwinkach czerwonych charakterystycznych białek, czyli tak zwanych antygenów grupowych krwi, a podział na grupy jak zostało już wspomniane powyżej nazwano krótko systemem ABO. Istnieją cztery podstawowe grupy krwi: grupa 0 – brak antygenów obecnych w czerwonych krwinkach, grupa A – obecny antygen A, grupa B – obecny antygen B, a także grupa AB – obecne są zarówno antygeny A jak i B.

Oprócz podziału na grupy krwi uwzględnia się również tak zwany system Rh, który przede wszystkim uwzględnia obecność antygenu D. Obecność tego rodzaju antygenu na krwinkach czerwonych określa się jako Rh-dodatnią, natomiast w sytuacji braku tego antygenu grupa krwi jest Rh-ujemna. Szacuje się, że około 85% populacji jest Rh-pozytywna.

Jak można sprawdzić grupę krwi?

Jak mogę dowiedzieć się, jaką mam grupę krwi? Można zlecić jego badanie w laboratorium. Ta wiedza jest bardzo ważna i tak naprawdę każdy powinien znać swoją grupę krwi. Są to informacje, które ułatwią lekarzowi udzielenie Ci potrzebnej pomocy.

Badanie krwi przeprowadza się zwykle w czasie ciąży lub we wczesnym okresie ciąży, przed planowaną operacją lub wtedy gdy trzeba ustalić ojcostwo. Na przykład posiadanie karty grupy krwi skróci czas oczekiwania na transfuzję krwi. W sytuacjach zagrożenia życia jest to bardzo ważne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest Twoja grupa krwi, w takim przypadku najpierw skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarz wystawi ci skierowanie na tak zwane badanie na oznaczenie grupy krwi.

Przed wykonaniem badania krwi w laboratorium zwykle konieczny jest bycie na czczo. Wymóg ten nie musi być jednak spełniony, jeśli krew jest tylko typowana. Krew pobierana jest z żyły, tak jak w przypadku zwykłej morfologii krwi.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Wszystkie kwalifikacje do oddawania krwi, a także czynności związane z oddawaniem krwi są przeprowadzane z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku.

Najrzadsza grupa krwi – Podsumowanie

Krew jest niezastąpionym lekiem, który ratuje przede wszystkim zdrowie pacjenta oraz jego życie podczas różnego rodzaju wypadków i nie tylko.

Grupy krwi to przede wszystkim specjalne zbiory antygenów obecnych na czerwonych krwinkach. To sekwencja antygenów w składnikach krwi, zwłaszcza w krwinkach czerwonych. Jest ona dziedziczona po rodzicach. Są cztery grupy krwi: A, B, AB, 0. Najrzadszą grupą krwi jest AB, a najczęstszą 0. Obecnie u ludzi odnotowano 32 tego rodzaju układy.

Złota krew jest uważana za krew „uniwersalną” dla wszystkich. Jest więc bardzo ceniona przez osoby mającą rzadką grupą krwi Rh, gdyż nie ma ona antygenów, które mogłyby alarmować układ odpornościowy.

Znajomość grupy krwi jest bardzo ważna, np. w przypadku konieczności przeprowadzenia nagłej operacji lub transfuzji krwi.