Jak zdobyć wykształcenie, które umożliwi pracę w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn?

Wraz z postępem technologicznym maszyny wyręczają ludzi w wielu dziedzinach życia. Nowoczesny przemysł nie jest w stanie funkcjonować bez automatyzacji procesów produkcyjnych. Mechanika zdominowała już produkcję żywności, przemysł farmaceutyczny czy logistyczny. Rynek potrzebuje zatem konstruktorów, którzy będą w stanie wdrażać rozwiązania i innowacje technologiczne wykorzystywane w budowie maszyn.

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn?

Mechanika i budowa maszyn to interdyscyplinarna dziedzina, która korzysta ze zdobyczy różnych obszarów nauki. Studia na tym kierunku oferują kształcenie o profilu technicznym. Najczęściej edukacja odbywa się na studiach I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Naukę można kontynuować na studiach magisterskich. Uczelnie oferują zarówno kształcenie stacjonarne, jak i studia zaoczne, więc każdy przyszły student znajdzie idealną dla siebie opcję. Maturzysta, który jest na etapie wyboru odpowiedniej uczelni, powinien przeanalizować warunki kształcenia, zakres programowy oraz poziom nauczania w danej placówce.

Jaką wiedzę zdobywa student Mechaniki i Budowy Maszyn?

Edukacja na studiach I stopnia koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych – fizyki i matematyki. Dodatkowo studenci poznają zagadnienia związane z:

  • maszynoznawstwem,
  • grafiką inżynierską,
  • materiałoznawstwem,
  • mechaniką techniczną,
  • obróbką cieplną,
  • mechaniką płynów,
  • elektroniką,
  • automatyką,
  • robotyką.

Studia inżynierskie kończą się najczęściej realizacją projektu dyplomowego. Z kolei studia magisterskie pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz kwalifikacji w obrębie wybranej specjalizacji. Program studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. Obecnie maszyny są projektowane i obsługiwane wyłącznie przez inżynierów, którzy mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami.

Sylwetka absolwenta i perspektywy pracy po ukończeniu Mechaniki i Budowy Maszyn

Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia przyszłemu pracownikowi rozwiązywanie problemów produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz o tych charakterze projektowo-konstrukcyjnym. W pracy inżynierowie wykorzystują także wiedzę ekonomiczną oraz umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym. Absolwenci Mechaniki i Budowy Maszyn potrafią planować, projektować i zarządzać maszynami roboczymi, produkcyjnymi oraz pojazdami. Inżynierowie mogą wybierać spośród różnych ofert pracy. Zatrudnienie znajdą w wielu branżach, m. in. w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych, placówkach badawczych czy firmach konsultingowych albo prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobyte umiejętności i praktyczną wiedzę można dodatkowo rozwijać w nowoczesnych laboratoriach w ramach pracy badawczej. Absolwenci Mechaniki i Budowy Maszyn bez problemu znajdą zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studiuj Mechanikę i Budowę Maszyn w Warszawie

Maturzystom, pragnącym związać swoją przyszłość z mechanika i budowa maszyn, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania proponuje studia inżynierskie. To jedyna niepubliczna uczelnia w województwie mazowieckim, która posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na tym kierunku. Kształcenie w WSEiZ daje słuchaczom wszechstronne wykształcenie techniczne. Wybrana specjalizacja pozwoli sprecyzować indywidualną ścieżkę rozwoju. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania oferuje ponadto nowoczesne metody nauczania, które zapewnia kadra wykwalifikowanych wykładowców. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na tej samej uczelni na pokrewnym kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.