Nauczyciel wspomagający – 5 rzeczy, które warto wiedzieć o zadaniach, obowiązkach i pracy

Nauczyciele wspomagający odgrywają istotną rolę w systemie szkolnictwa, zapewniając wsparcie i pomoc uczniom o wyjątkowych potrzebach edukacyjnych. Ich praca jest nieoceniona w tworzeniu przestrzeni, która daje każdemu uczniowi możliwość osiągnięcia swojego potencjału. Mimo odpowiedzialności, jaką nauczyciele wspomagający mają na swoich barkach, w rzeczywistości niewiele osób wie, co wchodzi w zakres ich obowiązków. Co zatem warto wiedzieć o tym zawodzie?

1. Nauczyciel wspomagający pracuje z uczniami i innymi pedagogami

Nauczyciel wspomagający pełni rolę wsparcia dla uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwykle są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością fizyczną bądź uczniowie ze spektrum autyzmu. Nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej lub średniej ma więc za zadanie pomóc dzieciom, które w wyniki swojej niepełnosprawności mają problemy w nauce bądź z zachowaniem. Jak wskazuje nazwa tego zawodu, wspomaga swoją obecnością nauczyciela zajmującego się resztą klasy. Zwykle jeden nauczyciel wspomagający towarzyszy w trakcie zajęć jednemu uczniowi, bywa jednak, że opiekuje się większą grupą uczniów.

2. Nauczyciel wspomagający to osoba o specjalnych kwalifikacjach

Nie każdy nauczyciel pracujący w szkole może być nauczycielem wspomagającym. Zadania nauczyciela wspomagającego wymagają odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie pedagogiki specjalnej, skupiającej się na pracy z dziećmi z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z tego powodu nauczycielami wspomagającymi najczęściej zostają osoby ściśle specjalizujące się w konkretnej dziedzinie pedagogiki specjalnej, na przykład oligofrenopedagogiki (pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) bądź tyflopedagogiki (praca z osobami niewidomymi bądź niedowidzącymi).

3. Nauczyciele wspomagający pracują nie tylko w klasach integracyjnych

Klasy integracyjne to klasy, w których uczą się zarówno dzieci bez, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tego typu klasach nauczyciela wspomagającego zobaczymy najczęściej, jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym pracują. Jeśli w tradycyjnej klasie konkretne dziecko również potrzebuje wsparcia, to nauczyciel wspomagający może udzielić mu pomocy.

4. Nauczyciel wspomagający wspiera uczniów kompleksowo

Obowiązki nauczyciela wspomagającego to nie tylko zapewnienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi równych szans w nauczaniu. Rzeczywiście, głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest dostosowywanie procesu nauczania do potrzeb konkretnych uczniów. Pedagog może to osiągać zarówno poprzez zajęcia korekcyjne lub pomoc w zrozumieniu materiału dydaktycznego, ale również poprzez wsparcie emocjonalne. Jeśli uczeń boryka się z problemami natury społecznej, nauczyciel wspomagający może też pracować z nim nad stymulacją rozwoju umiejętności społecznych i współpracy w grupie.

5. Nauczyciel wspomagający pomaga nie tylko w szkole

Nauczyciel wspomagający wspiera pomaga uczniom potrzebującym dodatkowego wsparcia również poza klasą, na przykład w czasie wycieczek szkolnych, które bywają problematyczne dla uczniów mających problemy sensoryczne bądź problemy z zachowaniem w grupie. Poprzez odpowiednie przygotowanie ucznia, przypominanie mu o ważnych terminach oraz zasadach nauczyciel wspomagający pomaga zredukować stres związany z klasowym wyjściem do zoo lub do muzeum.