Przegląd możliwości inwestycyjnych – w co inwestować pieniądze?

Wielu osobom słowo „inwestowanie” kojarzy się z wielkimi kwotami, nowojorskim Wall Street i paleniem cygar w towarzystwie najzacniejszych trunków. Ale to wizja stworzona przez hollywoodzkie filmy i niewiele mająca z rzeczywistością.

Warto tę wizję schować do pudełka, zakopać w ogródku i samemu zabrać się za inwestowanie zaczynając od małych kwot. Właśnie tak – zacząć od małych kwot nie czekając aż nagle zarobimy miliony (lub wygramy te miliony w jakiejś loterii). Być może kiedyś taki szczęśliwy moment nadejdzie, ale jeśli będziemy na niego czekać, to nigdy inwestować nie zaczniemy. Za to jeśli dzisiaj zaczniemy to robić, to miliony zarobione, wygrane lub odziedziczone w przyszłości lepiej spożytkujemy, bo będziemy już potrafili inwestować świadomie.

Inwestycja w fundusze

Najprostszą formą inwestowania – i dla osób mogących sobie pozwolić tylko na przeznaczanie na ten cel niewielkich kwot najbardziej skuteczną – jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Aby zacząć to robić wystarczy dysponować kapitałem w wysokości 100 zł i determinacją, aby taką kwotę regularnie przeznaczać na inwestycje w swoją przyszłość.

Inwestowanie małych kwot w fundusze inwestycyjne ma też tę zaletę, że nie wymaga to wybitnej znajomości ani zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, ani makroekonomii, śledzenia raportów spółek, giełdowych komunikatów i zastanawiania się co zrobią bankierzy centralni. Inwestując w fundusze, choćby nawet inwestując małe kwoty, wszystkie nużące i absorbujące obowiązki zrzucamy na barki specjalistów – analityków i zarządzających. Oczywiście, wiąże się to z pewnym ryzykiem – ryzyko jest immanentną cechą inwestowania – ale można to ryzyko zmniejszyć wybierając na przykład fundusze obligacji lub dobrze zdywersyfikowane fundusze mieszane, których portfel jest zbudowany w oparciu o mające opinię bezpiecznych obligacje skarbowe oraz uchodzące za bardziej ryzykowne akcje.

Bezpośrednia inwestycja w akcje

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania na rynku kapitałowym, ale małe kwoty możemy też inwestować samodzielnie, kupując akcje poszczególnych spółek. Wbrew pozorom to też z reguły nie wymaga ogromnego kapitału, pojedyncze akcje większości spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie kosztują obecnie od kilku do niewiele ponad 100 zł. Tutaj też możemy zastosować mechanizm systematycznego oszczędzania, czyli cyklicznego, comiesięcznego dokupywania akcji za niewielką kwotę.

Takie inwestowanie ma jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze wymaga więcej wysiłku, czyli właśnie śledzenia rynku, czytania raportów spółek, analizowania nie tylko, co oczywiste, trendów ekonomicznych, ale również społecznych i demograficznych. Czyli robienia tego wszystkiego, co w wypadku inwestowania małych kwot w funduszu robią za nas specjaliści. Oznacza to, że decydując się na samodzielne inwestowanie bierzemy na siebie większe ryzyko niż w wypadku inwestycji w fundusze.

Inwestowanie małych kwot nie uczyni nas od razu bohaterami hollywoodzkich historii, konsumentami najlepszych kubańskich cygar i nie spowoduje, że za trzy lata przesiądziemy się do najbardziej luksusowych limuzyn. Ale z pewnością pozwoli nam zgromadzić kapitał, który za kilka lat pozwoli nam zrealizować jedno z naszych marzeń.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

/ Artykuł sponsorowany