Jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium i co ma na nią wpływ?

Leczenie uzdrowiskowe w sanatoriach jest bardzo popularne, z tego względu na wyjazd zazwyczaj trzeba długo czekać w kolejce. Z pobytu w sanatorium można skorzystać w ramach wyjazdu komercyjnego albo na kierowanie w ramach funduszu ubezpieczyciela NFZ, ZUS albo KRUS. Wpływ na to, jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium, ma również pora roku, czy jest to sezon letni, czy zimowy, profil leczenia, oraz popularność miejscowości, która została wybrana.

Kolejka do sanatorium – kto może wystawić skierowanie na turnus rehabilitacyjny?

Skierowanie do sanatorium wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisaną umowę z NFZ. Musi on wziąć pod uwagę aktualny stan zdrowia osoby, której wystawia skierowania, istniejące wskazania oraz przeciwwskazania do określonej terapii. Leczenie sanatoryjne to kuracja bodźcowa, w której niektóre schorzenia mogą ulec zaostrzeniu. Kolejki do sanatoriów są bardzo długie, ale jest wiele czynników, które wpływają na to, jak szybko się ona posuwa. Duża liczba osób nie zdaje sobie sprawy, że należy im się wyjazd  do sanatorium i w związku z tym, nie korzystają z takiej okazji. Warto także zdawać sobie sprawę, że dofinansowania mogą być z różnych instytucji, i korzystanie z jednego nie wyklucza drugiego. Wyjazd do sanatorium może być z ZUS, NFZ, PFRON czy KRUS.

Kolejka do sanatorium – kto może skorzystać z wyjazdów leczniczych?

Skierowanie z NFZ może być wystawione każdej osobie przewlekle chorej albo takiej, której stan zdrowia wymaga podreperowania. Takie wyjazdy nie są refundowane w całości, skorzystać z takiej refundacji można raz na kilkanaście miesięcy. Z kolei ZUS wysyła do sanatorium zazwyczaj te osoby, które są na przedłużającym się zwolnieniu lekarskim albo są na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Zadaniem pobytu w sanatorium jest przywrócenie takim osobom zdrowia w takim stanie, aby mogły wrócić do pracy, jest to bardziej opłacalna opcja niż świadczenie stałej renty. Osoby ubezpieczone w KRUS-ie mogą korzystać z ośrodków rehabilitacyjnych, które mają podpisaną umowę z KRUS na świadczenie takich usług. Rolnicy oraz ich rodziny korzystają z Centrów Rehabilitacji Rolników, które są własnością KRUS. Z takiego pobytu w sanatorium można skorzystać raz na 12 miesięcy.

Kolejka do sanatorium – czynniki wpływające na szybkość posuwania się kolejki

Chętnych do skorzystania z sanatorium jest bardzo wielu, a kolejki cały czas są bardzo długie. Zazwyczaj osoby, które uzyskały skierowanie z NFZ do sanatorium, czekają na nie około dwóch lat, od 18 do 26 miesięcy. Należy pamiętać, że ważność skierowania wynosi 18 miesięcy, jeśli ten czas upłynie, skierowanie jest kierowane zazwyczaj do ponownego rozpatrzenia, trzeba wówczas powtórnie wykonać badania. Osoby skierowane do sanatorium przez ZUS czekają w znacznie krótszej kolejce, pokrywane są również wszystkie koszty takiego wyjazdu, refundowany jest nawet transport. W tym wypadku na to, jak szybko posuwa się kolejka do sanatorium, ma wpływ decyzja lekarza wystawiającego skierowanie. Jeśli stwierdzi, że leczenie jest konieczne w trybie pilnym, w kolejce trzeba czekać od 3 do 8 tygodni. W pierwszej kolejności ze skierowaniem KRUS kierowane do uzdrowiska są osoby, które utraciły zdolność do pracy na skutek pracy w rolnictwie oraz te, którym zagraża trwała niezdolność do pracy. Czas oczekiwania z reguły nie przekracza 12 miesięcy. Pacjenci kierowani do sanatorium z KRUS mogą wydłużyć swój pobyt, jeśli lekarz stwierdzi taką potrzebę. Pacjenci korzystający z renty rolniczej mogą ubiegać się o kolejny wyjazd rehabilitacyjny po upływie 6 miesięcy od poprzedniego turnusu.

Kolejka do sanatorium – kto ustala rodzaj leczenia?

Lekarz zatrudniony przez ubezpieczyciela ustala, czy dany pacjent powinien być rehabilitowany w szpitalu uzdrowiskowym, czy w sanatorium uzdrowiskowym. Profil uzdrowiska powinien odpowiadać profilowi leczenia, np. osoby z nadciśnieniem dobrze czują się w sanatoriach znajdujących się nad morzem. Jeśli lekarz weryfikujący zatwierdzi skierowanie, ubezpieczyciel wysyła do pacjenta informację o rozpatrzeniu skierowania w ciągu 30 dni od daty wpływu skierowania do oddziału NFZ. Pacjent jest informowany o ustalonym trybie leczenia sanatoryjnego oraz prawdopodobnym czasie oczekiwania na wyjazd. Z kolei termin wyjazdu do sanatorium jest potwierdzany według kolejności składania. Pacjent jest informowany o czasie trwania leczenia oraz w jakim ośrodku będzie się ono odbywało, dokumentacja powinna być przesłana przynajmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Jakie świadczenia w sanatorium przysługują pacjentom w ramach funduszu?

NFZ w czasie pobytu pacjenta w sanatorium refunduje między innymi:

– opiekę medyczną,

– różne zabiegi przyrodolecznicze, np. fizykoterapię i kinezyterapię,

– niezbędne leki i inne elementy konieczne do przeprowadzania zabiegów,

– dietę dostosowaną indywidualnie do stanu zdrowia.

Kogo nie obowiązuje kolejka do sanatorium?

Bez oczekiwania w kolejce do sanatorium mogą wyjechać ustalone grupy osób, należą do nich:

– kombatanci i inwalidzi wojenni,

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

– pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– a także dzieci do 18 roku życia z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.