Działalność gospodarcza – co to jest i jak ją rozpocząć? Vademecum dla początkujących przedsiębiorców

Szukasz sposobu na niezależność od zwierzchników i pracę na swoich zasadach? Nie chcesz mieć ograniczeń co do wysokości osiąganych zarobków? Działalność gospodarcza jest dla Ciebie! Co to takiego? Jak założyć działalność gospodarczą? Sprawdź nasz krótki poradnik!

Działalność gospodarcza – co to jest? Definicja

Czym jest działalność gospodarcza? Definicja tego pojęcia różni się w zależności od branego pod uwagę działu prawa. Na podstawie różnych aktów prawnych (m.in. Ordynacja podatkowa, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) można jednak przyjąć, że jest to działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto musi być prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły.

Innymi słowy, działalność gospodarcza to po prostu własny biznes. Jeśli masz jakikolwiek pomysł na swoją firmę, jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Działalność gospodarcza – kiedy trzeba ją założyć?

Należy przy tym zaznaczyć, że wykonywanie wymienionej wyżej działalności bez jej uprzedniej rejestracji i realizowania związanych z tym obowiązków (m.in. wnoszenia opłat ZUS czy płacenia podatków) jest ściśle zabronione. Wyjątkiem jest działalność wykonywana osobiście na bardzo małą skalę. Wówczas nazywa się to działalnością nierejestrowaną. Jakie są warunki jej prowadzenia?

Działalność nierejestrowa, nierejestrowana lub nieewidencjonowana to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Prowadząc ją na niewielką skalę i nie przekraczając określonego pułapu przychodów, można ją realizować bez konieczności rejestrowania firmy. Co ważne, działalność nierejestrową mogą prowadzić tylko osoby fizyczne, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy(5 lat) nie wykonywały działalności gospodarczej,
  • z tytułu tej działalności osiągają przychody, których wysokość nie przekracza 50% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (do końca czerwca 2023 r. jest to 1745 zł, a od 1 lipca 2023 r. 1800 zł).

Co ważne, jeśli w którymkolwiek miesiącu przekroczysz wskazany wyżej próg dochodów, będziesz musiał oficjalnie założyć działalność gospodarczą. Ponadto działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, jeśli jej typ wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji (np. sprzedaż broni lub fajerwerków), a także jeśli dany rodzaj działalności został zdefiniowany w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Własna działalność gospodarcza to spore wyzwanie i ryzyko, ale formalności związane z jej założeniem są minimalne. Można to zrobić nawet przez internet! Jak założyć działalność gospodarczą? W przypadku firmy jednoosobowej (najpopularniejszej formy działalności) wystarczy złożyć wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) i dostarczyć go do urzędu (osobiście, listem poleconym lub elektronicznie – przez internet). W podobny sposób można założyć spółkę cywilną. Wówczas każdy ze wspólników musi złożyć formularz CEIDG-1, a dodatkowo należy złożyć wniosek do rejestru REGON.

Działalność gospodarcza – preferencyjne przepisy dla nowych przedsiębiorców

Obecne przepisy starają się zapewnić nowym przedsiębiorcom maksymalny bufor ograniczający ryzyko związane z własną działalnością. Przez pierwsze dwa lata korzystają oni z preferencyjnych składek ZUS. Tzw. mały ZUS jest obliczany od zaledwie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym w 2023 r. do końca czerwca wynosi 305,61 zł (331,26 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym), a od lipca (podwyżka związana z podniesieniem płacy minimalnej) 315,26 zł (lub 341,72 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Przez pierwsze 6 miesięcy można też skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) w ramach Ulgi na start. Wówczas do zapłacenia jest wyłącznie składka zdrowotna.